سرپرست اداره منابع طبیعی شمیرانات اعلام کرد:
رفع تصرف بیش از 4 هکتار اراضی ملی / اقدام برای بازگرداندن 40 هزار مترمربع اراضی ملی تصرف شده

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات گفت: با هدف حفظ و صیانت از عرصه های ملی و انفال و با پیگیری های بعمل آمده از ابتدای امسال 47 هزار و 271 مترمربع اراضی ملی این شهرستان به ارزش تقریبی 94 میلیارد تومان رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد...
تعاونی تخصصی منابع طبیعی شهرستان ملارد تشکیل شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت: با هدف ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری در تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعاونی فراگیر و تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان تشکیل شد...
2353 هکتار از اراضی ملی فیروزکوه سنددار شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه از سنددارشدن 2353 هکتار از اراضی ملی این شهرستان بنام دولت خبرداد...
کشت گیاهان دارویی در سطح 4 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان تهران
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: در برنامه ششم توسعه 4 هزار و 195 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان زیر کشت گیاهان دارویی می رود...
اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در سطح 19 هزار هکتار
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت: طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در سطح 19 هزار و 240 هکتار در حوزه آبخیز گمرگان این شهرستان بعنوان پایلوت به مرحله اجرا در آمد...
ملاقات با مدیرکل


logo-neda
اخبار
سرپرست اداره منابع طبیعی شمیرانات اعلام کرد:
رفع تصرف بیش از 4 هکتار اراضی ملی / اقدام برای بازگرداندن 40 هزار مترمربع اراضی ملی تصرف شده | بازدید :10

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات گفت: با هدف حفظ و صیانت از عرصه های ملی و انفال و با پیگیری های بعمل آمده از ابتدای امسال 47 هزار و 271 مترمربع اراضی ملی این شهرستان به ارزش تقریبی 94 میلیارد تومان رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد...
تعاونی تخصصی منابع طبیعی شهرستان ملارد تشکیل شد | بازدید :26
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت: با هدف ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری در تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعاونی فراگیر و تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان تشکیل شد...
2353 هکتار از اراضی ملی فیروزکوه سنددار شد | بازدید :24
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه از سنددارشدن 2353 هکتار از اراضی ملی این شهرستان بنام دولت خبرداد...
کشت گیاهان دارویی در سطح 4 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان تهران | بازدید :29
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: در برنامه ششم توسعه 4 هزار و 195 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان زیر کشت گیاهان دارویی می رود...
اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در سطح 19 هزار هکتار  | بازدید :29
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت: طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در سطح 19 هزار و 240 هکتار در حوزه آبخیز گمرگان این شهرستان بعنوان پایلوت به مرحله اجرا در آمد...
رفع تصرف از 34 هزار مترمربع اراضی ملی دماوند  | بازدید :45
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از رفع تصرف 34 هزار مترمربع اراضی ملی این شهرستان به ارزش 3 میلیارد و چهارصدمیلیون تومان خبرداد...
عملیات بیابانزدایی و احیای مراتع در 168 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان تهران | بازدید :48
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده طی برنامه ششم توسعه 124 هزار و 952 هکتار از مراتع استان تهران زیر پوشش طرح احیاء و مدیریت مراتع قرار خواهد گرفت...
175 هزار هکتار از مراتع و تالاب جنوب شرق استان تهران در معرض نابودی قرار دارد | بازدید :41
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ورامین گفت: 175 هزار هکتار از مراتع و تالاب بند علیخان در جنوب شرق این شهرستان در معرض نابودی قرار گرفته و تهدیدی جدی برای استان تهران و استان های مجاور محسوب می شود...
انتصابات جدید در منابع طبیعی استان تهران  | بازدید :69
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران داود جلیل نژاد که پیش از این مسئولیت اداره فنآوری اطلاعات و تحول اداری را بر عهده داشت بعنوان سرپرست جدید اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی این اداره کل منصوب شد و همچنین علی کرمی که اداره آموزش و ترویج را عهده دار بود سکان اداره فنآوری اطلاعات و تحول اداری را در دست گرفت...
رفع تصرف از 250 هکتار اراضی ملی استان تهران  | بازدید :53
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران ازرفع تصرف 250 هکتار اراضی ملی پلاک احمدآباد شهرستان پاکدشت به ارزش بالغ بر یکصد میلیارد تومان خبر داد...