تغییرات اقلیمی ، پیامدها و راه های مقابله با آن
امروزه تغییرات اقلیمی و عواقب ناشی از آن به عنوان مخاطره ای جهانی قلمداد می شود که عوارض آن عمدتاً بصورت بارش های ناهمگون و گرم شدن هوا خود را نشان می دهد که می توان بعنوان نمونه از سیل ها و توفان های چند سال اخیر نام برد که تغییرات اقلیمی دلیل اصلی بوجود آمدن آنها بوده است...
رفع تصرف از شش هکتار اراضی ملی فیروزکوه
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه از رفع تصرف 6 هکتار اراضی ملی منطقه گدوک این شهرستان به ارزش 12 میلیارد تومان خبرداد...
تأخیر ورود دام به مراتع حوزه لار
باتوجه به شرایط خاص اقلیمی و حفظ پوشش گیاهی منطقه لار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اطلاعیه ای را درخصوص تأخیر ورود دام به مراتع حوزه لار صادر کرد...
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس منصوب شد
دکتر علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در حکمی یحیی روستائی را بعنوان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس منصوب کرد...
27 اردیبهشت روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی مبارک باد
پیام طبیعت- بیست وهفتم اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی است. این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان هنرهشتم یادآورشویم ودست آوردهای تلاشگران خانواده بزرگ روابط عمومی را ارج نهیم.
ملاقات با مدیرکل
66905636
 
logo-neda
اخبار
تغییرات اقلیمی ، پیامدها و راه های مقابله با آن | بازدید :20
امروزه تغییرات اقلیمی و عواقب ناشی از آن به عنوان مخاطره ای جهانی قلمداد می شود که عوارض آن عمدتاً بصورت بارش های ناهمگون و گرم شدن هوا خود را نشان می دهد که می توان بعنوان نمونه از سیل ها و توفان های چند سال اخیر نام برد که تغییرات اقلیمی دلیل اصلی بوجود آمدن آنها بوده است...
رفع تصرف از شش هکتار اراضی ملی فیروزکوه  | بازدید :26
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه از رفع تصرف 6 هکتار اراضی ملی منطقه گدوک این شهرستان به ارزش 12 میلیارد تومان خبرداد...
تأخیر ورود دام به مراتع حوزه لار  | بازدید :26
باتوجه به شرایط خاص اقلیمی و حفظ پوشش گیاهی منطقه لار، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اطلاعیه ای را درخصوص تأخیر ورود دام به مراتع حوزه لار صادر کرد...
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس منصوب شد | بازدید :47
دکتر علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در حکمی یحیی روستائی را بعنوان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پردیس منصوب کرد...
27 اردیبهشت روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی مبارک باد | بازدید :28
پیام طبیعت- بیست وهفتم اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی است. این روز فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان هنرهشتم یادآورشویم ودست آوردهای تلاشگران خانواده بزرگ روابط عمومی را ارج نهیم.
عملکرد منابع طبیعی استان تهران مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت | بازدید :74
ارزیابی عملکرد مدیران اجرائی استانها برای سال 1395، با هماهنگی و برنامه ریزی بعمل آمده توسط اداره کل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد سازمان جنگل ها، با حضور و نظارت وهاب زاده رئیس اداره مدیریت عملکرد منابع طبیعی استان مازندران(ساری) فرآیند ارزیابی کیفی عملکرد منابع طبیعی استان تهران انجام شد...
عبدالحمید محمدی سکان اداره امور اداری را در دست گرفت | بازدید :75
در حکمی دکتر علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران عبدالحمید محمدی را به عنوان سرپرست اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی این اداره کل منصوب کرد...
در همایش مدیریت بهینه کوچ مطرح شد:
ساماندهی دام در مدیریت مراتع از مهمترین اقدامات حوزه منابع طبیعی | بازدید :50

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از آنجائیکه ساماندهی دام در مدیریت مراتع عامل بازدارنده ای در جلوگیری از تخریب مراتع و حفظ تنوع زیستی است، از اینرو این ساماندهی از مهمترین اقدامات حوزه منابع طبیعی به شمار می آید...
همایش مدیریت بهینه کوچ،چرا و کنترل دام برگزار شد | بازدید :53
همایش مدیریت بهینه کوچ، چرا و کنترل دام با هدف کنترل ورود و خروج دام و رعایت ظرفیت چرا با تأکید بر سامان های عرفی واقع در مرزهای سیاسی مشترک استانهای همجوار تهران برگزار شد...
سرپرست جدید اداره ممیزی و حد نگاری اراضی منصوب شد | بازدید :69
علی کیان مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در حکمی اصغر نبی لو را بعنوان سرپرست جدید اداره ممیزی و حد نگاری اراضی این اداره کل منصوب کرد...